Kortreist kjøtt fra området
i nærheten av Utstein Kloster

Klostergarden med sitt havsaltede beite. Matproduksjon i flere tusen år. Slektsgard fra 1700. Strenge kvalitetskriterier. “Mørere, saftigere, mer smakfullt”, sier ledende norske kokker.

Om Klosterlam

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Det er på denne historiske grunnen vi produserer kanskje noe av det mest smakfulle og møre lammekjøttet i landet.

Vi har i dag 45 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, etter strenge
kvalitetskriterier for fett, kjøttfylde og størrelse. Kun lam som oppfyller disse kriteriene kommer på markedet som Klosterlam. Klostergarden er tildelt Spesialitetsmerket for den unike smaken disse tidlige høstlammene har.

LES HISTORIEN

Produkter av lam

Oppskrifter

Utsalgssteder

Kontakt oss

Inger Lise og Anders Schanche Rettedal Utstein Gard, Mosterøyveien 802 N-4156 MOSTERØY

+47 450 44 829 / +47 970 81 415 post@klostergarden.no

Facebook    |     Twitter     |    Instagram

klostergarden_slogan