Om Klosterlam

Klosterlam har sitt utspring i området rundt Utstein Kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster. Bygningene og store områder rundt har opp igjennom tidene vært både høvdingesete, kongsgård, kloster, herregård og slektsgard.

Utstein opptrer i historiske kilder som kongsgård alt på 800-­tallet. Klosteret ble oppført rundt år 1200 og er det eneste bevarte middelalderklosteret i Norge. Klosteret var et maktsentrum og eide store gardparter over hele Rogaland. Det er på denne historiske grunnen vi produserer kanskje noe av det mest smakfulle og møre lammekjøttet i landet.

Vi har i dag 45 flinke lammeprodusenter i nærområdet som leverer lam til Klostergarden, etter strenge kvalitetskriterier for fett, kjøttfylde og størrelse. Kun lam som oppfyller disse kriteriene kommer på markedet som Klosterlam. Når du kjøper dette lammekjøttet får du et førsteklasses produkt med en særegen smak. Klostergarden er tildelt Spesialitetsmerket for den unike smaken disse tidlige høstlammene har.

spesialitet-klostergarden-lam-merke-844x476-matmerk

Friskt grønt gras. Et frodig lettsaltet beite preget av nærheten til havet. Et åpent landskap og århundrer med rike mattradisjoner. Respekt for mennesker, dyr og miljø. Dette er ingrediensene i Klosterlam.

Lammene beiter utelukkende ute ­ på lettsaltet havbeite ­ gjennom hele beitesesongen. De beiter kun i øyriket i nærheten av Utstein Kloster, det sikrer god kontroll med dyrene hele året og gjør at vi kan dokumentere alle ledd i produksjonen. Så er det også godt å vite at det lammet du nå kan sikre deg i REMA1000-butikkene i Rogaland og Etne, er lam som beiter i det unike kulturlandskapet du finner like rundt Utstein Kloster og i områdene rundt; Det er trygg, god og kortreist mat med historie!

(Foto: Matmerk)