Produsenter

Produsentene driver sauehold i nærheten av Utstein Kloster, i Rennesøy og Finnøy kommune. Sauene beiter ute i det særegne kystkulturlandskapet som preger naturen og området. Alle produsentene leverer lam etter gitte kvalitetskriterier som går på vekt, kjøttfylde andre egenskaper ved kjøttet. De skal også være med i sauekontrollen og ha dokumentert god dyrehelse i sine besetninger.